Henvisning

Fastlegeportalen

søk i OUS . . .


Nettstedet er et tilbud for fastleger vedrørende ordinære henvisninger og oppfølging av de mest vanlige diagnoser og behandlingsformer. Fastlegeportalen inneholder diagnosespesifikke henvisningsforslag.

Vi har tatt utgangspunkt i henvisningsveileder, diagnosespesifikke prioriteringsveiledere og andre relevante kilder for å skrive våre henvisningsforslag som typografisk minner om Den gode henvisning.

Nettstedet er ment som ett supplement. Fastlegen skal, som nevnt i fastlegeforskriften,  drive sin virksomhet i tråd med krav fastsatt i lov- og forskrift, oppdatert kunnskap og nasjonale faglige retningslinjer.

Driftsmeldinger

Besøk www.flpstatus.no  for seneste driftsmeldinger eller om du opplever problemer med fastlegeportalen. 

Forklaring på symboler

Ord

Symbol

Informative symboler (beskrivelse)

Arbeidet med henvisningsforslag har ikke startet. Prioriteringsveileder er publisert.
Arbeidet med henvisningsforslag har startet, men ikke ferdig.
Henvisningsforslag basert på prioriteringsveiledere fra Helsedirektoratet.
Henvisningsforslag basert på prioriteringsveiledere og annet materiale
Henvisningsforslag basert på prioriteringsveiledere og annet materiale fra Helsedirektoratet.
Henvisningsforslag er ferdigskrevet og kvalitetssikret av spesialister ved SØ.
Henvisningsforslag må kvalitetssikres på nytt. Senest revidert for over ett år siden.

 

Symbol
Ett klikk kopierer tekst fra henvisningsforslaget til utklippstavle. Lim inn i legens EPJ.
Ord Punkt-understrukne ord viser informasjon ved hå holde muspekeren over den.
Gi tilbakemelding om innholdet i henvisningsforslaget.
Tips en venn ved å sende en epost.
Del med facebook.
Del med twitter.