Thorakale aortaaneurysmer

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Ledsagende sykdommer.

Aktuell: Kliniske manifestasjoner. Grad av psykisk belastning.

Suppl. us: RTG

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Ledsagende sykdommer.

Aktuell: Kliniske manifestasjoner. Grad av psykisk belastning.

Suppl. us: RTG

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • aneurismets diameter
 • lokalisasjon
 • ledsagende sykdommer
 • alder
 • grad av psykisk belastning
 • kliniske manifestasjoner (ekspansjonssmerter, svelgeproblemer, svekket lungefunksjon på grunn av oppfylling)

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.02.2020

Thorakale aortaaneurysmer (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aneurismets diameter
 • lokalisasjon
 • ledsagende sykdommer
 • alder
 • grad av psykisk belastning
 • kliniske manifestasjoner (ekspansjonssmerter, svelgeproblemer, svekket lungefunksjon på grunn av oppfylling)

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.02.2020

 Sykemelding- generell del