Premaligne tilstander i genitalia

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Tidligere celleforandringer?

Aktuelt: Immunsupprimert?

Funn: Høyde, vekt og BMI. Makroskopisk svulst?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Tidligere celleforandringer?

Aktuelt: Immunsupprimert?

Funn: Høyde, vekt og BMI. Makroskopisk svulst?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • tidligere celleforandringer
  • makroskopisk svulst
  • immunsupprimerte

Søk i NEL for "Premaligne tilstander i genitalia"

Symptomer

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.10.2020

Premaligne tilstander i genitalia (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Avvikende cytologiske eller histologiske prøver.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • tidligere celleforandringer
  • makroskopisk svulst
  • immunsupprimerte

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen