Psykiske vansker - lettere

Lettere psykiske vansker hos barn med normal utvikling. Inkluderer normale reaksjoner på belastende livshendelser. Dette er, i henhold til den nye prioriteringsveilederen, ingen selvstendig henvisningrunn med veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det vil være tilleggssymptomer og barnets funksjonstap som avgjør om barnet vil kunne vurderes ved inntak til Bupp. Bruk den generelle henvisningen.

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Symptomer og funksjon. Depresjon? Episoder med mani? Angst/tvang? Selvskadende adferd?

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: vurderes i hvert enkelt tilfelle, se under aktuell lidelse.

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: Barnets foresatte, ungdom.

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 13-04-2016

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Symptomer og funksjon. Depresjon? Episoder med mani? Angst/tvang? Selvskadende adferd?

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: vurderes i hvert enkelt tilfelle, se under aktuell lidelse.

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: Barnets foresatte, ungdom.

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
  • samlet symptombelastning
  • tilleggsproblematikk
  • symptomer forårsaket av somatiske forhold
  • situasjonsbestemt manglende støtte fra familie

Søk i NEL for "Psykiske vansker"

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 26.08.2019

Psykiske vansker - lettere (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Lettere psykiske vansker hos barn med normal utvikling. Inkluderer normale reaksjoner på belastende livshendelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • samlet symptombelastning
  • tilleggsproblematikk
  • symptomer forårsaket av somatiske forhold
  • situasjonsbestemt manglende støtte fra familie

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.