Indre Østfold

Helsehuset Indre Østfold Foreløpig har PKO ikke mottatt opplysninger om spesielle rutiner ved Helsehuset Indre Østfold. Generelle rutiner for Diagnostisk sløyfe gjelder for innleggelse i alle helsehus i Østfold. [dt_sc_clear /] Frem til vi mottar spesifikke rutiner fra Helsehuset Indre Østfold, viser vi  til rutiner som gjelder ved diretke innleggelse i Helsehuset i sarpsborg og håper at det kan være til nytte for deg.

No HDir procedures found for this category.

Lokale Henvisninger

Ingen lokale henvisninger i dette fagområde.